VIE |
ENG

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến triển lãm. Vui lòng hoàn tất và nộp đơn dưới đây để tham gia vào danh sách gửi mail để nhận những cập nhật mới nhất của triển lãm. Thông tin được cung cấp sẽ giữ bí mật.

*Phần bắt buộc

Tôi quan tâm tới (*)

(Vui lòng đánh dấu một hoặc nhiều hơn)

Danh xưng (*)

Họ và tên (*)

Chức vụ

Bộ phận/Phòng ban (*)

Công ty (*)

Website

Loại hình doanh nghiệp

Địa chỉ công ty (*)

Tỉnh/Thành phố

Tên quốc gia (*)

Mã bưu điện

Số điện thoại

Di động (*)

FAX

Email (*)

Xác nhận Email (*)

Mã bảo vệ (*)

Vui lòng không sử dụng địa chỉ email cá nhân (ví dụ: @yahoo.com, @hotmail.com, etc) để tránh tình trạng không nhận được email.

Khuyến cáo:

1. Các đơn vị triển lãm nên cảnh giác với các yêu cầu cung cấp thông tin hoặc mời tham gia từ Expo Guide/FairGuide.com/Construct Data Verlag.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

2. Các đơn vị triển lãm nên cảnh giác với Exhibitors Housing Services/EHS Housing Services. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin