VIE |
ENG
Tháng 05

Từ 7-10.5.2020 Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - NCC. Hà Nội

Tháng 07

Từ 22-25.7.2020 Tại Trung tâm Hội chợ _ Triển lãm Sài Gòn - SECC, Tp.HCM

Tháng 11

Từ 5-7.11.2020 Tại Trung tâm Hội chợ _ Triển lãm Sài Gòn - SECC, Tp.HCM

Tháng 06

Từ ngày 06 đến 09/06/2018

Tại trung tâm Hội Nghị Quốc Gia - NCC. Hà Nội

 

Tháng 06

Từ ngày 12 đến 15/06/2019

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

Tháng 07

Từ ngày 24 đến 27/07/2019

Tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Tháng 07

Từ ngày 17 đến 20/07/2019

Tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Tháng 10

Ngày 23 - 27 tháng 10, 2019

Tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Tháng 07

Từ ngày 18 đến 21/07/2018

Tại trung tâm hội chợ & triển lãm Sài Gòn - SECC TP.Hồ Chí Minh

Tháng 10

Từ ngày 25-29/10/2017
Tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) 

Tháng 06

Từ ngày 07 đến 10/06/2017

Tại trung tâm triển lãm quốc tế ICE Hà Nội  Cung văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo,HN

Tháng 05

Từ ngày 04 đến 07/05/2017

Tại trung tâm hội chợ & triển lãm Sài Gòn - SECC TP.Hồ Chí Minh

Tháng 07

Từ ngày 20 đến 23/07/2016

Tại trung tâm hội chợ & triển lãm Sài Gòn - SECC TP.Hồ Chí Minh

Tháng 07

Từ ngày 19 đến 22/07/2017

Tại trung tâm hội chợ & triển lãm Sài Gòn - SECC TP.Hồ Chí Minh

Tháng 06

Từ ngày 8 đến 11/06/2016

Tại trung tâm triển lãm quốc tế ICE Hà Nội

Cung văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo,HN

Tháng 05

Từ ngày 05 đến 09/05/2016

Tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia - NCC

Tháng 10

Từ ngày 26 đến 30/10/2016

Tại trung tâm hội chợ & triển lãm Sài Gòn - SECC TP.Hồ Chí Minh

Tháng 09

Từ ngày 07 đến 10/09/2016

Tại trung tâm hội chợ & triển lãm Sài Gòn - SECC TP.Hồ Chí Minh