CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP, HƯỚNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG

Ngày đăng: 19/01/2022 Lượt xem: 1470
 CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP, HƯỚNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG

Trong bối cảnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, cuộc cách mạng 4.0, trong đó chuyển đổi số nổi lên như một giải pháp tất yếu quan trọng, đã mang tới nhiều cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp, từng bước thay đổi cách thức vận hành truyền thống của chuỗi cung ứng. Hay nói cách khác, đại dịch Covid-19 buộc các doanh nghiệp phải đẩy mạnh chuyển đổi số để thích nghi và phát triển. Chuyển đổi số hiệu quả và thành công sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng doanh thu, tăng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh dịch bệnh, và sẽ là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp giai đoạn hậu Covid-19.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ không nằm ngoài bối cảnh và xu thế chung của dịch bệnh và chuyển đổi số. Để phát triển CNHT, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản tạo hành lang pháp lý thuận lợi như Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển CNHT, Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT với nhiều chính sách mới. Theo đó, mục tiêu bao trùm trong Nghị quyết số 115/NQ-CP là đến năm 2030, Việt Nam có 2.000 doanh nghiệp (DN) nội địa đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các DN lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam; sản phẩm CNHT đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa; chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp. Điều này khiến nhiều DN kỳ vọng có thể cú hích lớn để phát triển lĩnh vực CNHT và công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam.

        Hội thảo Chuyển đổi số – Kết nối chuỗi cung ứng bền vững được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam 2021 (VIMEXPO), với mục đích cập nhật và chia sẻ các thông tin về tình hình nội địa hoá, xu hướng chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hướng đến việc xây dựng chuỗi cung ứng bền vững trong bối cảnh Covid-19. Sự kiện được kỳ vọng mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp thông qua những chia sẻ từ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp đầu chuỗi và các doanh nghiệp cung cấp trong nước, từ đó tăng cường kết nối, tạo môi trường tìm kiếm đối tác và cơ hội mới,  đồng thời cập nhật thông tin mới về các chính sách hỗ trợ cũng như thông tin cung – cầu ngành công nghiệp ô tô, cơ khí, điện tử.

Thành công của Chương trình triển lãm và Hội thảo tại VIMEXPO 2021 lần này là minh chứng cho những nỗ lực hợp tác vượt khó của chính phủ và doanh nghiệp để trở lại trạng thái “bình thường mới” trong bối cảnh dịch bệnh ngoài kia vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chia sẻ tin:

Bình luận